Arquivos mensuais: Maio 2013

LUGAR DE REALIZACIÓN DAS PROBAS LIBRES 2013

As persoas matriculadas realizarán as probas nos seguintes centros según a 1ª letra do seu 1º apelido.


*Apelidos da letra A ata a letra F

      (REALIZAN OS EXAMES NA EPA Río Lérez)
                                   Presentación: día 31 de maio ás 08:30 horas

*Apelidos da letra G ata a letra O

          (REALIZAN OS EXAMES NO IES Sánchez Cantón)
                               Presentación: día 31 de maio ás 08:30 horas


 *Apelidos da letra P ata a letra Z
               

(REALIZAN OS EXAMES NO IES FREI MARTIN SARMIENTO)                                                    Presentación: día 31 de maio ás 08:30 horas

                                  

2º BACHARELATO: entrega de notas e reclamacións.

Os resultados da avaliación final (convocatoria ordinaria) de 2º de bacharelato poderán consultarse (e imprimirse) na páxina web do centro (www.epapontevedra.com) a partir das 20:00h do mércores 22 de maio.
Se algún alumno quixese ver o exame e/ou falar co profesor/a correspondente sobre calquera aspecto relacionado co resultado da súa avaliación deberá contactar directamente con el, para o que disporá dos días 23, 24 ou 27.
Se despois de ver o exame e entrevistarse co profesor o alumno mantén o seu desacordo co resultado da avaliación, poderá presentar unha reclamación formal por escrito xustificando os motivos que o levan a reclamar. Este documento débese presentar na secretaría do centro, dirixido á Dirección, (en horario de 9;00h a 14:00h) os días 28 ou 29 de maio.

ESA SEMIPRESENCIAL e PRESENCIAL: entrega de notas e reclamacións da convocatoria extraordinaria de maio

O vindeiro mércores 22 de maio estarán dispoñibles, desde as 20:00h., as notas cos resultados da convocatoria extraordinaria do 1º cuadrimestre dos cursos da ESA SEMIPRESENCIAL e PRESENCIAL, podedes consultalas desde o enlace situado na páxina WEB do centro.
Os alumnos da modalidade ESA PRESENCIAL poderán recoller os boletíns de notas na conserxería a partir desa mesma hora.
Se algún alumno quixese ver o exame e/ou falar co profesor/a correspondente sobre calquera aspecto relacionado co resultado da súa avaliación deberá solicitalo directamente na conserxería ou ben chamando por teléfono o xoves 23 ou o venres 24, indicando nome e apelidos, concello de referencia, nº de teléfono de contacto e especificando con que profesores desexa entrevistarse. Estas solicitudes procurarán resolverse o luns 27 e o martes 28 (para o cal contactaríase telefonicamente co interesado).

* Período de reclamación formal na secretaría do centro: días 28 e 29 de maio (en horario de 9:00h a 14:00h)

PROBAS LIBRES ESO–MAIO 2013

Este ano a matrícula para a PROBA LIBRE ESO realizouse en 2 centros educativos de Pontevedra, EPA Río Lérez e IES Sánchez Cantón:
Apelidos dende o A ata o L : EPA Río Lérez

Apelidos dende o M ata o Z: IES Sánchez Cantón

A listaxe provisional de persoas persoas admitidas e excluídas para a realización destas probas correspondentes ao alumnado inscrito no noso centro EPA Río Lérez xa están publicadas, desde hoxe mesmo, no taboleiro principal situado na entrada do centro.

As persoas aspirantes excluídas disporán dun prazo de 3 días hábiles para realizar unha reclamación formal (2, 3 e 6 de maio) na secretaría do centro.

Data de realización das probas: 31 de maio.

Horarios:

Chamamento para o acceso ás probas: 8:30h.

Exame Ámbito Cientifico-Tecnolóxico: 9:30h. ata 12:30h.

Exame Ámbito Social: 12:30h. ata 14:00h.

Exame Ámbito Comunicación: 16:00h. ata 19.45h.

Todas as novas relacionadas coas probas libres serán publicadas nesta sección da nosa web.

ESA PRESENCIAL e SEMIPRESENCIAL: Convocatoria Extraordinaria 1º Cuadrimestre (15 de maio)

EXAMES CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 1º CUADRIMESTRE .


Os exames da modalidade de
ESA SEMIPRESENCIAL correspondentes á convocatoria extraordinaria do 1º cuadrimestre terán lugar o próximo mércores 15 de maio para todos os cursos da ESA (1º, 2º, 3º e 4º) no seguinte horario:

a) 16:00h. a 18:30h. ( ámbito Cient.-tecnolóx. ; ámbito Social )
b) 19:00h. a 21:00h. ( ámbito Comunicación )Ese mesmo día 15 de maio impartiranse as clases do 2º bimestre de ESA SEMIPRESENCIAL no seu horario habitual (non se suspenden as clases).

Para a modalidade de ESA PRESENCIAL próximamente será confeccionado (e anunciado nas aulas correspondentes) un calendario de exames da convocatoria extraordinaria para 1º e 3º nas dúas quendas. Estes exames serán realizados desde o luns 13 de maio ata o martes 21.