Arquivos mensuais: Marzo 2012

CALENDARIO e HORARIOS EXAMES ESA SEMIPRESENCIAL(1º BIMESTRE)

EXAMES  E.S.A. DISTANCIA
Día 11-04-2012
1º E.S.A.
Ámbito Cient-Tecn.
e
 Ámbito Social
16.00 h. a 18:30 h.
Ámbito Comunicación
19:00 h. a 21:00 h.

3º E.S.A.
Ámbito Cient-Tecn.
e
 Ámbito Social
16.00 h. a 18:30 h.
Ámbito Comunicación
19:00 h. a 21:00 h.

 

Día 12-04-2012
2º E.S.A.
Ámbito Cient-Tecn.
e
 Ámbito Social
16.00 h. a 18:30 h.
Ámbito Comunicación
19:00 h. a 21:00 h.
4º E.S.A.
Ámbito Cient-Tecn.
e
 Ámbito Social
16.00 h. a 18:30 h.
Ámbito Comunicación
19:00 h. a 21:00 h.
Os alumnos deberán presentarse no centro ás 15:55h e/ou 19:00h, segundo corresponda, co DNI ou carnet do centro ( farase un descanso de 30 minutos).

PROBAS LIBRES SECUNDARIA 2012: Datas, lugares e documentación

  • Datas para formalizar a matrícula:
Do 20 ao 30 de marzo, ambos os dous incluídos.
O alumnado que vai realizar os exames en Pontevedra deberá matricularse atendendo á primeira letra do seu primeiro apelido:
                            – Da letra A á letra L: na EPA Río Lérez
                            – Da letra M á letra Z: no IES Sánchez Cantón
  •  Documentación a presentar:
 Impreso solicitude matrícula, Anexo I (podédelo atopar na nosa páxina web:  sección secretaría – Documentos alumnado)
 DNI, Pasaporte ou documentación equivalente
 Baixa no centro no que estivese inscrito, de se-lo caso.
 Copia cotexadas, se procede, dos certificados dos ámbitos superados noutras convocatorias ou certificación académica das materias superadas.

NOTAS Bacharelato 2ª AVALIACIÓN

Podedes consultalas desde o enlace situado na páxina de inicio da WEB do Centro. Lembrade que tedes que introducir como código identificador o voso DNI (con letra, sen guión), seguido do mes e ano de nacemento (ámbolos dous en formato de dous díxitos, por exemplo: febreiro de 1987 será 0287). No caso de alumnos estranxeiros é necesario o número do pasaporte, tarxeta de extranxería ou número de matrícula, seguido tamén da data de nacemento.

  Os alumnos que non se presentaron aos exames de algunha materia, pode que a súa nota non aparezca ou que figure como “0”