1º BACHARELATO: NOTAS, REVISIÓN DE EXAMES E RECLAMACIÓNS

Publicación de notas: Xoves 23 ás 10:00

REVISIÓN DE EXAMES: Luns 27

Quenda de mañá: 10:00 – 11:30

Quenda de tarde: 19:00 – 20:30

Os alumnos que desexen ver o exame dunha matería solicitarao na sala de profesores ( 3º andar)

Reclamacións: Luns 27 e martes 28 en horario de Secretaría.

Xefatura de estudos                                             18/VI/2016