1º BACHARELATO EXAMES AVALIACIÓN FINAL CURSO 2019-2020

O alumnado que desexe realizar dito exame ten a obriga de poñerse en contacto co profesor correspondente mediante correo electrónico antes do 5 de xuño.

QUENDA DA MAÑÁ

QUENDA DA TARDE

Cada profesor informará ó alumnado da metodoloxía para realizar o exame da súa materia.

 

O Xefe de Estudos                                                                        Pontevedra, 11/V/2020